Kako sistemi za virtuelne sastanke (konferencije) pomažu kompanijama u poslovanju tokom pandemije COVID-19?

Kako sistemi za virtuelne sastanke (konferencije) pomažu kompanijama u poslovanju tokom pandemije COVID-19?

Počeci virtuelnih sastanaka (konferencija) i webinara vežu se za kraja 1990-ih. Iako je tehnologija od tada znatno napredovala, virtuelni sastanci i webinari nisu korišteni u njihovom punom kapacitetu. Pažnja se usmjeravala ka sastancima uživo koji fizički okupljaju učesnike u istu prostoriju i tako sastanke čine više personalnijim. Personalna interakcija se mnogo više cijenila nego interakcija putem mreže.

Širenjem virusa COVID-19 dovelo je do toga da se preduzimaju različite radnje i mjere koje treba da ograniče širenje virusa, prvo od strane vlada država, a kasnije i samih preduzeća. Pored ograničavanja putovanja i otkazivanja velikih događaja, sve veći broj kompanija sada preispituje svoje načine rada. To je dovelo do toga da su mnoge kompanije preorijentisale svoj način rada i tako se prilagodile promjenama koje je sa sobom donijela pandemija virusa COVID-19. Iako se ovo novo stanje može učiniti čudnim, ipak su razni alati za virtuelnu komunikaciju ono što su sve kompanije morale ugraditi u novi način poslovanja i na taj način ispoštovati mjere socijalne distance.

Bilo je potrebno izabrati najbolji način za virtuelnu komunikaciju kako bi se maksimalno ublažili nedostaci zbog nemogućnosti održavanja tradicionalne komunikacije u kompanijama. Za razliku od webinara u kojima nema velike interakcije između učesnika, jer je pažnja najviše usmjerena na govornika,  u virtuelnim konferencijama svaki učesnik je govornik i svaki govornik je slušalac. I u skladu sa potrebom za socijalnom distancom i radom na daljinu, kompanije i vladine organizacije su prepoznali sisteme za virtuelne sastanke (konferencije) kao konačno rješenje za povezivanje s udaljenim radnicima, kupcima i zaposlenima. Takođe, uz istovremeno sprečavanje direktnih kontakata sa ljudima.

Video konferencije koriste video i audio za povezivanje dvije ili više tačaka putem interneta za dvosmjerne konferencije na daljinu. Kamere se koriste kako bi se učesnicima virtuelne konferencije omogućilo da vide izlagača, a ponekad i ostale učesnike i na taj način olakšaju grupne diskusije.

S obzirom da su danas mnoge kompanije geografski rasprostranjene, timovi i odbori koji su zaduženi za korporativno upravljanje i usklađenost, moraju usko sarađivati ​​sa svojim menadžerskim timovima i savjetnicima kako bi razumjeli činjenice, zaštitili svoju radnu snagu, procijenili rizike i oblikovali smislene akcije za poslovanje. Učinkovita komunikacija ključna je tokom ovog poslovnog procesa, ali i poslije za mjerenje rezultata, kako bi se poslovanje nesmetano odvijalo. Komunikacija igra presudnu ulogu u održavanju veze između geografki udaljenih timova i zaposlenih, kao i u održavanju kontakta s kupcima koji borave na različitim lokacijama. Primjenom pravila o „socijalnom distanciranju“ prestali su se provoditi lični sastanci i konferencije, a timovi i odbori zaduženi za korporativno upravljanje i usklađenos  su prešli na daljinski rad. U ovakvim situacijama, bilo je potrebno donijeti brze odluke i napraviti iskorak kako bi se poslovanje što prije prilagodilo novoj situaciji. Zbog sigurnosnih smjernica i mjera predostrožnosti, brojni odbori i timovi odlučili su se za održavanje virtuelnih sastanaka. Primjena sistema za virtuelne sastanke (konferencije) olakšala je poslovanje tokom pandemije COVID-19 kroz:

  1. Povezivanje i saradnja (Omogućava timu da ostane povezan, produktivan i angažovan bez ugrožavanja socijalnog distanciranja.)
  2. Jednako efikasno kao i lični sastanak (Video i audio zapisi visoke rezolucije omogućavaju neverbalnu komunikaciju koja doprinosi da sastanci budu personalizovaniji.)
  3. Dostupnost za sve članove tima (Bilo koji član tima, bez obzira na geografsku distancu, lako se može uključiti na sastanak, a sve što je potrebno jeste stabilna internetska veza.)
  4. Štedi vrijeme i smanjuje troškove (Nema potrebe za odsustvom sa posla i letovima do strane zemlje da bi se sa partnerma ili timom održao sastanak.)
  5. Bolje upravljanje vremenom (Virtuelni sastanci obično počinju i završavaju na vrijeme, što omogućava da se bez problema prebacite s jednog sastanka na drugi.)
  6. Dokumentovanje sastanaka (Sastanak se može snimati i dijeliti na mreži, što je vrlo korisno svima koji se nisu mogli pridružiti ili trebaju pregledati određene tačke dnevnog reda.)

 

Iako su se mnoge kompanije bavile virtuelnim ili hibridnim sastancima čak i prije pandemije COVID-19, mnoge druge sada razmatraju virtuelne sastanke kao integralni dio svakodnevnog poslovanja. Mnogi profesionalci sada imaju opipljivo iskustvo primjene različitih tehnoloških alata. Stoga su u stanju da bolje razumiju vrijednost zamjene telefonskih poziva virtuelnim sastancima.

Bez obzira na to koja se opcija angažmana koristi, kompanije bi trebale uzeti u obzir očekivanja da virtuelni sastanci više nisu jednokratni ustupak već da je to put budućnosti i snažno otkriće novog načina poslovanja za buduće očekivane sastanke.

 

Sistem za virtuelne konferencije Network Manager Collaboration

Zadatak kompanije Network Manager u radu sa biznis klijentima je da prati trendove u poslovanju, da prepozna potrebe klijenata, i da brzo i adekvatno odgovori na te zahtjeve. Iskusni inženjeri naše kompanije primijenili su savremena tehnološka rješenja i opremu, i kreirali sistem za virtuelne sastanke (konferencije) koji treba da pruži najviši nivo kvaliteta usluge našim klijentima i tako omogući efikasnije i produktivnije poslovanje našim klijentima. Najveća prednost našeg rješenja jeste to što smo objedinili kvalitet usluge i cijenovnu dostupnost u jedno rješenje.

Više o našem rješenju možete pogledati u brošuri na linku ispod.
PREUZMITE PDF BROŠURU
 

Network Manager je uvek dostupan za vas. Nije bitno da li unapređujete postojeću mrežnu infrastrukturu ili počinje izgradnju nove mreže, Network Manager je tu da vam pomogne.

Možete nas kontaktirati preko našeg web-sajta:
Takođe možete pronaći potrebne komponente u našim specijalizovanim prodavnicama: