Zašto je potrebna analiza vaše bežične (wireless) mreže?

Zašto je potrebna analiza vaše bežične (wireless) mreže?

Prilikom svake implementacije bežične (wireless) mreže preporučljivo je uraditi analizu same mreže. Ovo je pogotovo bitno, čak i neophodno, kada se bežična mreža uspostavlja za veće objekte poput proizvodnih postrojenja, banaka, otvorenih kancelarija, skladišta, edukativnih ustanova i slično. Ono što jeste cilj i svrha analize jeste optimalna pokrivenost objekta signalom i vrhunske performanse bežične mreže uz najmanju količinu dodatnog hardvera. Ovakav način uspostavljanja bežične (wireless) mreže štedi vrijeme, energiju i troškove nabavke opreme.

Međutim, da bi se uspostavila bežična mreža sa optimalnim performansama neophodno je razumijevanje kako se radio frekvencije (RF) ponašaju, odnosno prostiru na lokaciji gdje se vrši implementacija bežične (wireless) mreže. U tom slučaju analiza bežične mreže će pružiti ove informacije otkrivanjem mjesta interferencije signala, mjesta na kojima su signali slabiji i područja bez signala (mrtve zone). Takođe, analiza pomaže da se izbjegnu interferencije zbog preplitanja signala iz drugih radio izvora i da se izbjegne slabljenje signala zbog fizičkih prepreka poput stubova, zidova, polica, raznih mašina i sl. Na ometanje signala utiče veliki broj faktora pa čak i namještaj i ljudi. Ono što jeste bitno da je zadatak analize bežične (wireless) mreže da utvrdi izvodivost uspostavljanja bežične mreže koja ispunjava vaše zahtjeve i da se odredi način kako će se mreža uspostaviti unutar tog ograničenog prostora.

 

Kako analiza bežične (wireless) mreže može pomoći u poslovanju?

Često se dešava da se prilikom implementacije bežične (wireless) mreže pristupne tačke (AP) postavljaju ad-hoc odnosno nasumično bez bilo kakve strategije, što može predstavljati veliki problem za mrežu. U manjim objektima ad-hoc pristup postavljanja pristupnih tačaka (AP) nije problem, međutim za veće mreže je neophodno uraditi analizu. Suština analize bežične (wireless) mreže jeste u tome što ona pomaže da se utvrde mjesta gdje će se pristupne tačke (AP) montirati, kako bi se izbjegle  interferencije te preklapanje signala sa drugih pristupnih tačaka (AP). Naime, u praksi se dešava da mnogi mrežni administratori instaliraju dodatne Wi-Fi pristupne tačke (AP) za pokrivanje prostora gdje je to potrebno ili gdje postoje žalbe o lošoj bežičnoj mreži, iako za to nema potrebe i na taj način stvaraju dodatne i nepotrebne troškove za kompaniju. U ad-hoc implementaciji mreže, odnosno uspostavljanju bežične mreže bez bilo kakvog plana ili strategije, mrežni administratori nemaju informacije o tome kakve sve smetnje za signal postoje i kako se signal na određenoj lokaciji mijenja.

Na primjer, mnogi faktori koji se tiču fizičkog okruženja utiču na učinkovitost bežične (wireless) mreže. Neka preduzeća mogu imati na policama, koje se protežu od poda do plafona skladišta, proizvode koji su od materijala koji imaju takvu supstancu da kroz njih signal veoma teško ili nikako ne prolazi i takve lokacije zahtjevaju više pristupnih tačaka (AP). U takvim slučajevima potrebno je utvrditi sve te smetnje, odnosno da inženjeri uz pomoć odgovarajućih softverskih alata treba da ispitaju sve smetnje na koje signal nailazi, prostiranje signala, šumove, propustivost i kvalitet signala.

Dobijanjem izvještaja koji je rezultat analize bežične mreže, dobijaju se informacije o tome da li postoje bilo kakve smetnje koje ometaju signal i u kojoj mjeri ga ometaju, koji su to eksterni ometači radio signala koji izazivaju probleme i kako minimizirati broj pristupnih tačaka (AP), te ujedno obezbijediti punu pokrivenost prostora Wi-Fi signalom i tako kreirati funkcionalnu i kvalitetnu mrežu uz minimalna ulaganja. Takođe, ono što je bitno naglasiti jeste da se analizom dobijaju informacije o trenutnom stanju mreže u nekom objektu u određenom trenutku. Redovne analize, efikasan su način da se osigura pouzdanost mreže tokom njenog životnog ciklusa i mogu se pokazati vitalnim u slučaju da su potrebne nove promjene.

 

Koje vrste analize bežične (wireless) mreže postoje?

U osnovi postoje 3 vrste analize bežične (wireless) mreže: pasivna, aktivna i prediktivna.

Pasivna analiza podrazumijeva „slušanje“ odnosno analizu postojeće Wi-Fi mreže sa svim njenim pristupnim tačkama (AP) kako bi se utvrdili izvori signala, smetnje i pokrivenost koji utiču na jačinu signala. U pasivnim analizama lokacije, za slušanje Wi-Fi adaptera ne mora se povezivati sa pristupnim tačkama (AP), ona samo pasivno „osluškuje“ mrežu kako bi se dobila slika o karakteristikama radio frekvencija (RF) bežične mreže. Pasivna analiza se obično radi kada se nadograđuje već postojeća mreža sa dodatnim pristupnim tačkama (AP).

U aktivnoj analizi Wi-Fi adapteri su povezani na pristupne tačke (AP). Ona omogućava prikupljanje detaljnih informacija poput mrežnog prometa, gubitka protoka paketa i brzine podataka.

Prediktivna analiza se izvodi bez bilo kakvih vrsta mjerenja na terenu. Koristi se RF softver za planiranje koji može prepoznati pokrivenost prostora signalom putem pristupnih tački (AP). Za izvođenje ove analize, neophodan je tlocrt (AutoCAD, JPEG, PDF) objekta. Prediktivne analize na lokaciji koriste se kada lokacija ili zgrada još nije izgrađena i korisne su za proračun.

Rezultat svega gore navedenog je optimizovana i sigurna interna bežična mreža, koja pored toga što obezbjeđuje sigurnu razmjenu podataka i neometanu komunikaciju, garantuje pokrivenost, čime se gubi rizik od pucanja Wi-Fi veze prilikom kretanja kroz objekat. Takođe, minimalna ulaganja i izbjegavanje nagomilavanja nepotrebnih pristupnih tačaka (AP) samo su neke od prednosti koje sa sobom donosi analiza bežične (wireless) mreže.

 

Network Manager Wi-Fi Transformation

Zadatak kompanije Network Manager u radu sa biznis klijentima je da prati trendove u poslovanju, da prepozna potrebe klijenata, i da brzo i adekvatno odgovori na te zahtjeve. Iskusni inženjeri naše kompanije primijenili su savremena tehnološka rješenja i opremu, te kroz dugogodišnje iskustvo u oblasti transformacije bežičnih mreža usvojili potrebna znanja koja treba da pruže najviši nivo kvaliteta usluge našim klijentima i tako omogući efikasnije i produktivnije poslovanje naših klijentima. Najveća prednost našeg rješenja jeste to što smo objedinili kvalitet usluge i cijenovnu dostupnost u jedno rješenje.

 

Više o našem rješenju možete pogledati u brošuri na linku ispod.

PREUZMITE PDF BROŠURU

 

Network Manager je uvek dostupan za vas. Nije bitno da li unapređujete postojeću mrežnu infrastrukturu ili počinje izgradnju nove mreže, Network Manager je tu da vam pomogne.

Možete nas kontaktirati preko našeg web-sajta:
Takođe možete pronaći potrebne komponente u našim specijalizovanim prodavnicama: