Koliki je značaj brze i sigurne Wi-Fi mreže u bankama?

Koliki je značaj brze i sigurne Wi-Fi mreže u bankama?

Banke su od početka svog postojanja bile mjesto komunikacije i okupljanja velikog broja ljudi. U vrijeme globalne digitalizacije najbitnija stavka je definitivno dobra i sigurna internet mreža koja bi obezbijedila sigurnu i nesmetanu razmjenu podataka između područnih jedinica. Najbitnija stavka u funkcionalnom sistemu  je sama fizička mreža, odnosno LAN mreža. Podjednako je važna i bežična WiFi mreža, posebno sa stanovišta funkcionalnosti, koja bi obezbijedila nesmetan i siguran rad u bankama.

U današnje vrijeme kad se većina sastanaka u bankama održava preko neke online platforme poput Zoom/Webex/MS Teams potrebno je obezbijediti idealne uslove da bi se to nesmetano moglo realizovati. U većini slučajeva korisnici su spojeni sa mrežom direktno preko UTP kabla, ali šta je sa onim učesnicima koji nisu spojeni kablom? U tom slučaju od krucijalne važnosti je da je bežična mreža kvalitetna – da ne bi dolazilo do pucanja stream-a, kašnjenja zvuka/videa i sličnih problema, ali još bitnije je da je sama mreža sigurna – jer ipak, danas je krađa podataka postala svakodnevni problem.

U ovim slučajevima se koristi Enterprise klasa WiFi uređaja, koja uklanja taj problem samim tim što je sigurnost i pokrivenost primarni zadatak tih uređaja.  Takvi uređaji se spajaju sa WiFi kontrolerom koji ima zadatak da obezbijedi nesmetan prelazak sa jednog WiFi Access Point-a na drugi, bez gubitka konekcije, prekidanja signala i sličnih problema. Druga prednost Enterprise WiFi uređaja je što se može napraviti Guest mreža, koja je veoma bitna u bankama, jer omogućava bolje iskustvo klijentima banke koji čekaju na svoje usluge, a takođe banke mogu iskoristiti Guest mrežu za prikupljanje podataka o klijentima putem raznih upitnika koji se mogu implementirati prilikom spajanja na mrežu.

 

Kako osigurati zagarantovanu pokrivenost?

Proces planiranja WiFi mreže je na prvi pogled jednostavna stvar, ali kada se radi na profesionalnom nivou, postaje mnogo složeniji proces, jer se pojavljuje veliki broj faktora o kojima treba voditi računa da bi se osigurala najbolja pokrivenost i performanse. Neki od tih faktora su sama konstrukcija lokacije koja se radi, pozicioniranje i materijali zidova, i ostale prepreke. Te prepreke utiču tako što:

  1. Smanjuj prostiranje signala,
  2. Dovode do preplitanja kanala na kojima određeni Access Point-i rade (jer preplitanje kanala dovodi do pada performansi),
  3. Smanjuju broj klijenata koji bi se trebali kačiti na uređaj,
  4. Smanjuju snagu kojom svaki Access Point emituje signal, i mnoge druge probleme.

Ni jedna lokacija nije ista, te samim tim svaka lokacija zahtjeva da se prvo analizira postojeća mreža, da se otkrije realno stanje u oblastima gde je potrebna pokrivenost signalom. Ovaj prvi korak nam obezbjeđuje informacije o tome kakvi su parametri trenutne mreže (pokrivenost, SNR, preklapanje signala, itd. ) Ovo je korak koji se može preskočiti ukoliko klijent nema WiFi mrežu, ili koristi „home based“ uređaje. Ukoliko klijent koristi Enterprise klasu uređaja, ovaj korak je izuzetno bitan zbog uštede troškova nadogradnje postojeće mreže, jer možemo dobiti parametre na kojim lokacijama mreža ispunjava kriterijume, a na kojim ne.

Drugi korak je planiranje mreže po zahtjevu klijenta, ili po preporuci inženjera koji radi projektovanje WiFi mreže. Inženjer u softver unosi tlocrt objekta u realnoj razmjeri, sa svim detaljima, uključujući vrstu i debljinu zidova, položaj polica ukoliko ih ima, sve uređaje i mašine koji bi mogli ometati prostiranje signala. Na osnovu zahtjeva klijenta unosi se tačan model Access Point-a koji će se koristiti, i softver proračunava slabljenje signala, a za rezultat dobijamo tačnu površinu koju Access Point može da pokrije na određenoj lokaciji, i samim tim možemo optimizovati lokacije za maksimalnu pokrivenost uz minimalan broj Access Point-a.

Na kraju urađenog projekta klijent dobija izveštaj u kojem se nalaze grafički prikazi svih parametara mreže, sa lokacijama i detaljima montiranja Access Point-a, količinom materijala itd.

Rezultat svega gore navedenog je optimizovana i sigurna interna „corporate“ bežična mreža u banci, koja pored toga što obezbjeđuje sigurnu razmjenu podataka i neometanu komunikaciju, garantuje pokrivenost, čime se gubi rizik od pucanja WiFi veze prilikom kretanja kroz objekat. Za razliku od interne mreže, Guest mreže radi za banku putem prikupljanja podataka o njenim klijentima, što omogućava da banka bolje profiliše svoje usluge ka klijentima. Sve to rezultuje zadovoljnim klijentima kojima čekanje u banci više ne predstavlja problem.

 

 

Network Manager je uvek dostupan za vas. Nije bitno da li unapređujete postojeću mrežnu infrastrukturu ili počinje izgradnju nove mreže, Network Manager je tu da vam pomogne.

Možete nas kontaktirati preko našeg web-sajta:
Takođe možete pronaći potrebne komponente u našim specijalizovanim prodavnicama: